Το έξυπνο εκπαιδευτικό ρομπότ Thymio κοντά σας με Ελληνική υποστήριξη
από την εταιρεία Επιστημονικές Επιχειρήσεις ΕΠΕ

Έτοιμο για χρήση, από το κουτί του

Προ-προγραμματισμένες συμπεριφορές

Το Thymio διαθέτει 6 προ-προγραμματισμένες συμπεριφορές όπως η Φιλική (Friendly), η Εξερευνητική (Explorer), η Φοβητσιάρικη (Fearful), η Ερευνητική (Investigator), η Υπάκουη (Obedient) και η Προσεχτική (Attentive). Αυτές είναι πάντα διαθέσιμες στο ρομπότ και επιλέξιμες μέσω των κουμπιών. Για να επιλέξετε μια συμπεριφορά, απλά ενεργοποιήστε το ρομπότ και επιλέξτε ένα χρώμα αγγίζοντας ένα από τα τριγωνικά κουμπιά και, στη συνέχεια, αγγίξτε το κεντρικό κουμπί για να ξεκινήσετε τη συμπεριφορά. Ενώ βρίσκεστε σε μια συμπεριφορά, μπορείτε να αγγίξετε ξανά το κεντρικό κουμπί για να επιστρέψετε στο μενού επιλογής των συμπεριφορών.


Φιλική (Friendly)

Τοποθετήστε το χέρι ή ένα αντικείμενο τουλάχιστον 20 cm μπροστά από τον μπροστινό κεντρικό αισθητήρα. Μετακινήστε αργά το χέρι σας προς τον αισθητήρα. Όταν εντοπίσει το χέρι σας, το ρομπότ Thymio θα κινηθεί προς αυτό. Σε κάποια απόσταση θα σταματήσει. Εάν μετακινήσετε το χέρι σας πιο κοντά, το Thymio θα απομακρυνθεί από το χέρι σας. Εάν μετακινήσετε το χέρι σας έτσι ώστε να ανιχνεύεται από έναν από τους μπροστινούς αριστερούς ή δεξιούς αισθητήρες, το Thymio θα στίψει προς το χέρι σας.


Εξερευνητική (Explorer)

Όταν ξεκινήσετε αυτήν τη συμπεριφορά, το ρομπότ Thymio κινείται προς τα εμπρός. Αν το Thymio εντοπίσει ένα αντικείμενο μπροστά από τον μπροστινό κεντρικό αισθητήρα του, θα κινειθεί προς τα πίσω. Εάν ανιχνεύσει ένα αντικείμενο με τους δύο μπροστινούς αριστερούς αισθητήρες, θα στρίψει δεξιά μέχρι να μην ανιχνεύσει πλέον το αντικείμενο και μετά θα αρχίσει να κινείται ξανά προς τα εμπρός. Ομοίως, ένα αντικείμενο στα δεξιά του θα κάνει το Thymio να στρίψει αριστερά. Όταν πηγαίνει προς τα πίσω, θα απομακρινθεί μακριά από ένα αντικείμενο που ανιχνεύεται από τους δύο πίσω αισθητήρες.


Φοβητσιάρικη (Fearful)

Κτυπώντας ελαφρά με ένα δάκτυλο το ρομπότ Thymio θα το κάνετε να τιτιβίσει. Εάν ανιχνεύεται κάποιο αντικείμενο με τους οριζόντιους αισθητήρες του, το Thymio στρίβει για να το αποφύγει και τιτιβίζει. Θα σταματήσει επίσης αν φτάσει στο άκρο ενός τραπεζιού. Εάν αφήσετε το Thymio να πέσει, θα τιτιβίσει (φροντίστε να το πιάσετε !!). Εάν γυρίσετε το Thymio σε μια πλευρά του και το περιστρέψετε, θα ανάψει το κίτρινο Led που βρίσκεται πλησιέστερα στο έδαφος, δείχνοντας έτσι την κατεύθυνση της βαρύτητας.


Ερευνητική (Investigator)

Το ρομπότ Thymio ακολουθεί μια μαύρη διαδρομή. Εάν η διαδρομή είναι κυκλική το Thymio θα ακολουθεί την διαδρομή συνεχώς. Εάν τελειώσει η διαδρομή, το Thymio θα στρίψει ώστε να βρεί ξανά τη διαδρομή. Αν βρει τη διαδρομή, θα συνεχίσει να την ακολουθεί. Η διαδρομή πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 4 cm με υψηλή αντίθεση (το καλύτερο είναι μαύρη διαδρομή σε λευκό φόντο).


Υπάκουη (Obedient)

Το ρομπότ Thymio αποκρίνεται στο πάτημα των κουμπιών που βρίσκονται πάνω στο Thymio ή στο τηλεχειριστήριο. Τα εμπρός και πίσω κουμπιά αυξάνουν και μειώνουν την ταχύτητα προς τα εμπρός και προς τα πίσω του Thymio, αντίστοιχα. Τα αριστερά και δεξιά κουμπιά το αναγκάζουν να στρίψει αριστερά και δεξιά, αντίστοιχα.


Προσεχτική (Attentive)

Το ρομπότ Thymio αποκρίνεται στο χτύπημα των χεριών σας: 2 χτυπήματα = Το Thymio αρχίζει να κινείται εάν είναι σταματημένο και σταματά εάν κινείται. Θα ανάψουν τρεια κίτρινα ημικύκλια. 1 χτύπημα = Εάν το Thymio κινείται, ένα χτύπημα θα το κάνει να στρίψει δεξιά αν κινείται ευθεία και να κινηθεί ευθεία αν σστρίβει δεξιά. Ένα κίτρινο ημικύκλιο θα ανάψει. 3 χτυπήματα = Το Thymio θα αρχίσει να κινείται σε δεξιόστροφο κύκλο. Θα ανάψουν πέντε κίτρινα ημικύκλια.Οι προ-προγραμματισμένες αυτές συμπεριφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε επίπεδο προσχολικής όσο και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς σε συνδυασμό με την κίνηση, τα χρωματικά εφέ με την χρήση των LED και με αναπαραγωγή ήχων προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών και μπορούμε να εκτελέσουμε μια μεγάλη σειρά ασκήσεων / πειραμάτων.
Απλό στην χρήση για παιχνίδι & δημιουργική εκπαίδευση


    Καλέστε στο 2104838270


Πώληση & Υποστήριξη από την εταιρεία Επιστημονικές Επιχειρήσεις ΕΠΕ | Γνωρίστε τους δημιουργούς του ρομπότ Thymio (Thymio.org)


To Thymio™ είναι εμπορικό σήμα του οργανισμού Mobsya, ο οποίος δεν χρηματοδοτεί, εξουσιοδοτεί ή εγκρίνει τον παρόντα ιστοχώρο. Ο παρών ιστοχώρος δημιουργήθηκε και συντηρείται από την εταιρεία Επιστημονικές Επιχειρήσεις ΕΠΕ. (Thymio™ is a trademark of Mobsya Association, which does not sponsor, authorize or endorse this website. This website is designed and maintained by Scientific Enterprises Ltd).


LEGO® is a trademark of the LEGO Group of companies which does not sponsor, authorize or endorse this site and the Thymio products. Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License.